Verschil Office Manager en Secretaresse

Verschil Office Manager en Secretaresse - dit zijn ze!

In veel organisaties worden de termen “Office Manager” en “Secretaresse” soms door elkaar gebruikt of worden ze als synoniemen beschouwd. Hoewel beide functies gerelateerd zijn aan de ondersteuning van kantooractiviteiten en administratieve taken, bestaan er verschillen tussen de twee rollen. Het begrijpen van deze verschillen is essentieel voor zowel werkgevers die posities invullen als voor professionals die op zoek zijn naar een geschikte rol binnen een organisatie. In deze blog kijken we hoe deze rollen overlappen en waarin ze zich van elkaar onderscheiden.

Wat is een Office Manager?

Een Office Manager vervult een centrale rol binnen een kantooromgeving. Deze professionele functie omvat een breed scala aan taken, variërend van secretariële ondersteuning tot het organiseren van kantooractiviteiten en het mogelijk leiden van een team.

Office Managers zijn verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de dagelijkse kantooractiviteiten. Ze coördineren en faciliteren verschillende aspecten van het kantoorleven, waaronder communicatie, planning, en administratieve taken. Vaak zijn ze ook verantwoordelijk voor het beheer van kantoorbenodigdheden, het coördineren van evenementen en vergaderingen, en het onderhouden van contacten met leveranciers en externe partijen.

Voor deze rol is ervaring vereist, evenals een solide opleidingsachtergrond, vaak op HBO-niveau. Veel Office Managers hebben een scherp oog voor detail, uitstekende organisatorische vaardigheden en sterke communicatieve vaardigheden.

Het is ook belangrijk op te merken dat Office Managers vaak secretariële taken uitvoeren als onderdeel van hun bredere verantwoordelijkheden. Dit kan variëren van het beantwoorden van telefoontjes en e-mails tot het opstellen van documenten en het beheren van agenda’s.

Voor meer inzicht in de rol van een Executive Assistant, bekijk deze vacature: Executive Assistant Vacature.

Wat is een Secretaresse?

Een Secretaresse is een essentiële kracht binnen vrijwel elke organisatie, waar ze een breed scala aan taken uitvoert om de dagelijkse gang van zaken te ondersteunen. Hier volgt een overzicht van wat een Secretaresse doet, haar typische werkomgeving, belangrijke vaardigheden en haar rol binnen een organisatie.

Een Secretaresse is een professionele ondersteunende medewerker die verantwoordelijk is voor verschillende administratieve en organisatorische taken. Deze taken omvatten vaak het beantwoorden van telefoongesprekken, het beheren van e-mails, het plannen van afspraken en vergaderingen, het opstellen van documenten en correspondentie, en het beheren van kantoorbenodigdheden.

Secretaresses kunnen in verschillende soorten organisaties werken, waaronder bedrijven, overheidsinstanties, scholen, ziekenhuizen en non-profitorganisaties. Hun werkomgeving is meestal een kantooromgeving, maar kan variëren afhankelijk van de aard van de organisatie waarin ze werken.

Enkele kernvaardigheden die essentieel zijn voor een Secretaresse zijn onder meer uitstekende organisatorische vaardigheden, sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk), het vermogen om onder druk te werken en prioriteiten te stellen, en een goede kennis van kantoorsoftware en -apparatuur.

De rol van een Secretaresse in een organisatie is van cruciaal belang. Ze fungeert vaak als de eerste contactpersoon voor zowel interne als externe communicatie, waarbij ze de stroom van informatie effectief beheert. Daarnaast ondersteunt ze het management en andere medewerkers door te helpen bij planning, organisatie en coördinatie van taken en projecten. Secretaresses spelen ook een belangrijke rol in het bevorderen van een efficiënte werkomgeving door het bijhouden van deadlines, het opstellen van rapporten en het assisteren bij administratieve taken.

Kortom, Secretaresses zijn onmisbaar voor het soepel laten verlopen van de dagelijkse activiteiten binnen een organisatie, waarbij ze een waardevolle bijdrage leveren aan de algehele efficiëntie en productiviteit.

Verschillen Office Manager en Secretaresse: dit zijn ze!

Hoewel een Office Manager als een Secretaresse ondersteunende rollen binnen een organisatie vervullen, zijn er belangrijke verschillen tussen de twee functies. Hieronder worden deze verschillen toegelicht, zodat duidelijk wordt hoe de rollen van een Office Manager en een Secretaresse van elkaar verschillen en elkaar aanvullen.

Verantwoordelijkheden:

 • Een Office Manager heeft over het algemeen een breder scala aan verantwoordelijkheden dan een secretaresse. Office Managers zijn verantwoordelijk voor het beheren van kantoorfaciliteiten, het coördineren van teamactiviteiten, en zelfs het aansturen van andere medewerkers.
 • Een Secretaresse richt zich daarentegen meer op traditionele secretariële taken, zoals het beantwoorden van telefoontjes, het plannen van afspraken, en het opstellen van documenten.

Niveau van zelfstandigheid:

 • Office Managers hebben vaak meer autonomie en beslissingsbevoegdheid in hun rol. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfstandig budgetten beheren, beleid implementeren, en personeel aansturen.
 • Secretaresses werken vaak onder direct toezicht van managers en volgen instructies op in plaats van zelf beslissingen te nemen over strategische zaken.

Opleidings- en ervaringseisen:

 • Voor de rol van Office Manager wordt doorgaans een hoger niveau van opleiding en ervaring verwacht, zoals een diploma op HBO-niveau en relevante werkervaring in administratief management.
 • Een Secretaresse kan vaak met een meer basale opleiding en ervaring worden ingezet, hoewel sommige posities mogelijk ook een specifieke opleiding of certificering vereisen.

Interactie met stakeholders:

 • Office Managers hebben vaak meer directe interactie met hoger management, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
 • Secretaresses hebben over het algemeen meer interactie met interne medewerkers en externe partijen op operationeel niveau.

Deze verschillen benadrukken de unieke rollen die Office Managers en Secretaresses binnen een organisatie vervullen, waarbij elk een waardevolle bijdrage levert aan de algehele efficiëntie en functionaliteit van de werkplek.

Verschil in taken tussen Office Manager en Secretaresse

Er bestaat een duidelijk verschil in taken tussen een Office Manager en een Secretaresse, ondanks dat beide rollen gericht zijn op het ondersteunen van kantooractiviteiten. Hier is een beknopte samenvatting van deze verschillen:

Office Manager:

 • Beheer van kantoorfaciliteiten en -middelen.
 • Coördinatie van teamactiviteiten en projecten.
 • Budgettering en financieel beheer.
 • Human resources taken, zoals werving, training en evaluatie van personeel.
 • Implementatie van beleid en procedures.
 • Rapportage aan hoger management over kantoorprestaties en -behoeften.

Secretaresse:

 • Beantwoorden van telefoongesprekken en e-mails.
 • Plannen van afspraken en vergaderingen voor management en medewerkers.
 • Opstellen van documenten, rapporten en correspondentie.
 • Beheren van agenda’s en reisschema’s voor leidinggevenden.
 • Ondersteunen van administratieve taken zoals archivering en gegevensinvoer.
 • Coördineren van interne en externe communicatie.

Deze samenvatting laat de bredere verantwoordelijkheden van een Office Manager zien, die gericht zijn op het strategisch beheer van kantooractiviteiten, terwijl een Secretaresse zich voornamelijk bezighoudt met operationele en administratieve taken ter ondersteuning van het management en de algehele kantoorwerking.

Wat zijn de taken van een Office Manager?

Een Office Manager vervult een cruciale rol binnen een organisatie, waarbij hij of zij verantwoordelijk is voor het soepel laten verlopen van de kantooractiviteiten. Hier zijn enkele belangrijke taken van een Office Manager:

Beheren van personele zaken:

 • De Office Manager is vaak betrokken bij HR-gerelateerde taken, zoals het werven en selecteren van personeel, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, en het beheren van personeelsdossiers.
 • Hij of zij coördineert trainingen, evaluaties en andere personeelsontwikkelingsactiviteiten om de vaardigheden en prestaties van medewerkers te verbeteren.

Regelen van facilitaire zaken:

 • De Office Manager is verantwoordelijk voor het beheer van kantoorfaciliteiten, inclusief het onderhoud van het kantoorpand, de inrichting en het beheer van kantoorbenodigdheden.
 • Hij of zij zorgt ervoor dat de werkruimte veilig, schoon en goed uitgerust is voor medewerkers om efficiënt te kunnen werken.

Leiding geven aan Secretariaat:

 • De Office Manager geeft leiding aan het secretariaatsteam, waarbij hij of zij taken verdeelt, prestaties beoordeelt en zorgt voor een efficiënte en effectieve werking van het team.
 • Hij of zij fungeert als een coach en mentor voor Secretaresses, waarbij hij of zij hen ondersteunt in hun professionele ontwikkeling en groei.

Het leiden van het secretariaat is een integraal onderdeel van de rol van een Office Manager. Door effectief leiderschap en management zorgt de Office Manager ervoor dat het secretariaatsteam optimaal presteert en bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Wat zijn de taken van een Secretaresse?

Een Secretaresse is de steun en toeverlaat van de directeur en vervult een essentiële rol in het ondersteunen van de dagelijkse activiteiten van het managementteam. Hier zijn enkele belangrijke taken van een secretaresse:

 1. Afspraken regelen en plannen:
 • Een van de belangrijkste taken van een Secretaresse is het regelen en plannen van afspraken voor het managementteam. Dit omvat het beheren van agenda’s, het plannen van vergaderingen en het coördineren van reisschema’s.
 1. Voorbereiden en notuleren van vergaderingen:
 • De Secretaresse bereidt vergaderingen voor door relevante documenten en informatie te verzamelen en te verspreiden onder de deelnemers.
 • Tijdens vergaderingen is de Secretaresse verantwoordelijk voor het maken van notulen, het vastleggen van beslissingen en actiepunten, en het opvolgen van de voortgang.
 1. Verzorgen zakelijke correspondentie:
 • Secretaresses zijn vaak belast met het opstellen, redigeren en versturen van zakelijke correspondentie, zoals brieven, e-mails en memo’s, namens het managementteam.
 • Ze zorgen ervoor dat de communicatie professioneel en accuraat is, en dat deze tijdig wordt afgehandeld.
 1. Contact onderhouden met andere afdelingen:
 • Secretaresses fungeren als de schakel tussen het managementteam en andere afdelingen binnen de organisatie. Ze communiceren regelmatig met verschillende afdelingen om informatie te verzamelen, vragen te beantwoorden en samenwerking te bevorderen.
 • Ze zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van boodschappen en het coördineren van interdepartementale communicatie om de workflow te verbeteren.

Deze taken benadrukken de cruciale rol van een Secretaresse als de spil van de administratieve en operationele activiteiten binnen een organisatie, waarbij ze het managementteam ondersteunt en bijdraagt aan een efficiënte werkomgeving.

Verschil in competenties tussen Office Manager en Secretaresse

Hoewel zowel een Office Manager als een Secretaresse uitblinken in administratieve taken en organisatorische vaardigheden, vereisen hun respectievelijke rollen verschillende competenties. Hier is een beknopte samenvatting van de verschillen in competenties tussen een Office Manager en een Secretaresse:

Leiderschapsvaardigheden:

 • Een Office Manager heeft sterke leiderschapsvaardigheden nodig om een team van medewerkers effectief te leiden, taken toe te wijzen, en doelen te stellen.
 • Een Secretaresse heeft ook leiderschapskwaliteiten, maar deze zijn meestal gericht op het nemen van initiatief, zelfstandigheid, en het beheren van taken binnen haar eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Strategisch Denken:

 • Office Managers moeten strategisch kunnen denken en plannen op lange termijn, waarbij ze de visie van het management vertalen naar praktische acties en beleidslijnen.
 • Secretaresses zijn meer gericht op operationele taken en hebben meestal minder betrokkenheid bij strategische planning op organisatieniveau.

Communicatieve Vaardigheden:

 • Beide rollen vereisen uitstekende communicatieve vaardigheden, maar de aard van de communicatie kan verschillen. Office Managers communiceren vaak met hoger management, medewerkers en externe belanghebbenden op een meer strategisch niveau, terwijl Secretaresses vaak meer betrokken zijn bij operationele communicatie binnen het team en met andere afdelingen.

Organisatorische Vaardigheden:

 • Zowel Office Managers als Secretaresses moeten sterke organisatorische vaardigheden hebben, maar de aard van hun organisatorische verantwoordelijkheden kan verschillen. Office Managers zijn vaak verantwoordelijk voor het coördineren van complexe projecten en het beheren van diverse operationele aspecten van de organisatie, terwijl Secretaresses zich meer richten op het beheren van agenda’s, het plannen van vergaderingen en het organiseren van documentatie.

Besluitvorming en Probleemoplossend Vermogen:

 • Office Managers moeten in staat zijn om strategische beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen die zich voordoen binnen de organisatie.
 • Secretaresses moeten ook in staat zijn om snel beslissingen te nemen en problemen op te lossen, maar hun focus ligt meestal op het oplossen van operationele en administratieve uitdagingen binnen hun directe verantwoordelijkheidsgebied.

Deze verschillen in competenties weerspiegelen de unieke vereisten van elke rol binnen een organisatie en benadrukken het belang van het hebben van de juiste mix van vaardigheden en kwaliteiten om effectief te kunnen functioneren in zowel de rol van Office Manager als Secretaresse.

De competenties van een Office Manager?

Om succesvol te zijn als Office Manager, is meer nodig dan alleen een HBO-opleiding. Hier zijn enkele cruciale competenties die een Office Manager moet bezitten:

Nauwkeurig en kritisch:

 • Een Office Manager moet in staat zijn om met grote nauwkeurigheid te werken, vooral bij het beheren van belangrijke documenten, budgetten en planningen.
 • Het vermogen om kritisch te denken en details te analyseren is essentieel om effectief te kunnen anticiperen op potentiële problemen en om proactieve oplossingen te vinden.

Taalgevoelig:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn van cruciaal belang voor een Office Manager.
 • Een goed taalgevoel stelt de Office Manager in staat om effectief te communiceren met medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie en met externe belanghebbenden.

Klantgericht:

 • Een Office Manager moet een klantgerichte benadering hebben bij het ondersteunen van zowel interne als externe klanten.
 • Het vermogen om de behoeften en verwachtingen van klanten te begrijpen en hierop in te spelen, draagt bij aan een positieve klantervaring en het behoud van zakelijke relaties.

Besluitvaardig:

 • Office Managers worden vaak geconfronteerd met situaties waarin snel beslissingen moeten worden genomen.
 • Het vermogen om effectief te kunnen beslissen, gebaseerd op analyse van beschikbare informatie en het evalueren van mogelijke gevolgen, is een belangrijke competentie voor een Office Manager.

Voor meer inzicht in de competenties van een HR-professional, bekijk deze link: HR Professional.

De competenties van een Secretaresse

Als de steunpilaar van het managementteam vereist het beroep van Secretaresse een breed scala aan vaardigheden en competenties. Hier zijn enkele cruciale competenties van een Secretaresse:

Organisatorische competenties:

 • Organisatorische vaardigheden vormen de kern van het werk van een Secretaresse. Het effectief beheren van agenda’s, het plannen van vergaderingen, en het organiseren van documenten zijn essentiële taken.
 • Een Secretaresse moet in staat zijn om complexe schema’s te coördineren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen, wat bijdraagt aan de efficiëntie van het managementteam.

Communicatievaardigheden:

 • Zowel mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden zijn van vitaal belang voor een Secretaresse. Ze moeten helder en beknopt kunnen communiceren met collega’s, management en externe partijen.
 • Het vermogen om effectief te luisteren, informatie te verwerken en diplomatiek te reageren in verschillende situaties is essentieel voor het succes van een Secretaresse.

Technologische vaardigheden:

 • Secrtaresses worden vaak verwacht vaardig te zijn in diverse kantoorsoftware en -technologieën, zoals agenda- en e-mailbeheer, tekstverwerking, en presentatiesoftware.
 • Het kunnen navigeren door verschillende digitale tools en systemen helpt Secretaresses om efficiënter te werken en de workflow te verbeteren.

Probleemoplossend vermogen:

 • Secrtaresses worden regelmatig geconfronteerd met onvoorziene uitdagingen en problemen. Het vermogen om snel en efficiënt problemen op te lossen en creatieve oplossingen te vinden, is een waardevolle eigenschap.
 • Door proactief te zijn en flexibel te reageren op veranderende omstandigheden, kan een Secretaresse het managementteam effectief ondersteunen en de operationele continuïteit waarborgen.

Voor meer informatie over de competenties van een Personal Assistant, bekijk deze link: Personal Assistant Amsterdam

 

De Office Managers en Secretaresses van 2ASSISTU

Na dat we dieper in zijn gegaan op de rollen van Office Managers en Secretaresses, kunnen we concluderen dat hoewel beide functies gericht zijn op het ondersteunen van de organisatie, ze verschillende verantwoordelijkheden en competenties vereisen. Office Managers zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het strategische beheer van kantooractiviteiten en het leiden van het team, terwijl Secretaresses zich voornamelijk bezighouden met operationele en administratieve taken ter ondersteuning van het management.

Is jullie bedrijf snel aan het groeien? Blijven de backoffice en administratieve werkzaamheden zich opstapelen en kan jullie organisatie wel een enthousiast visitekaartje gebruiken? 

Binnen 2ASSISTU zijn we gespecialiseerd in het vinden van pro-actieve en flexibele kandidaten met een echte hospitality mindset. Denk hierbij aan studenten, junior en senior kandidaten voor zowel vaste als tijdelijke officemanagement posities.

Onze kandidaten zorgen voor een warm ontvangst, houden jullie office op orde, regelen zaken als telefoon- en postafhandeling, de lunch en agendabeheer.

Wij beschikken over een groot netwerk van ervaren en professionele kandidaten die over de juiste vaardigheden beschikken en ervaring opgedaan hebben binnen:

Voor meer informatie over onze diensten en hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen, kunt u contact opnemen via deze link: Contact 2ASSISTU

Do we need ?

Waar kunnen wij je mee helpen?

  Gerelateerde berichten

  Hoeveel HR medewerkers per FTE

  HR-medewerkers, ook bekend als Human Resources medewerkers, spelen een essentiële rol binnen organisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheren en ondersteunen van verschillende HR-functies, waaronder werving en selectie, personeelsontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en -regelgeving, prestatiebeheer en nog veel meer. Door de juiste HR-medewerkers aan boord te hebben, kan een organisatie een positieve werkcultuur bevorderen en de productiviteit van medewerkers verbeteren. Wil je meer weten over HR-medewerkers en de expertise die ze bieden? Wij helpen je graag aan de beste HR Professional.  

  Werken als interimmer: Wat zijn jouw opties? – 2ASSISTU

  Werken als interimmer of freelancer, is een flexibele vorm van tewerkstelling waarbij een individu op projectbasis of tijdelijke basis wordt ingehuurd door een bedrijf of organisatie om specifieke taken uit te voeren. Het doel van werken als interimmer is om de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten te vervullen, vaak vanwege seizoensgebonden drukte, vervanging van afwezige werknemers, specifieke projecten, of om expertise op korte termijn in te huren.
  TOP