Secretaresse inhuren

Secretaresse inhuren? Een goede keuze! - 2ASSISTU

Het inhuren van een Secretaresse kan een waardevolle investering zijn voor bedrijven van elke omvang. Een Secretaresse vervult een cruciale rol binnen een organisatie door de dagelijkse administratieve taken te beheren en essentiële ondersteuning te bieden aan het management en andere teamleden.

In de zakelijke wereld, waar tijd gelijk staat aan geld en efficiëntie een rol speelt, kan het hebben van een professionele Secretaresse de productiviteit van een bedrijf aanzienlijk verhogen. In deze blog zullen we de voordelen bespreken van het inhuren van een Secretaresse en waarom het een verstandige keuze kan zijn voor jouw organisatie.

Wat doet een Secretaresse?

Een Secretaresse vervult een breed scala aan taken binnen een organisatie, waardoor ze een essentiële schakel vormt tussen verschillende afdelingen en externe partijen.Toch is het anders dan een Personal Assistant. Hier zijn enkele belangrijke taken van een Secretaresse, en waarom ze van onschatbare waarde zijn voor een bedrijf:

 • Inkomende en uitgaande communicatie afhandelen: Een Secretaresse beheert telefoongesprekken, e-mails en andere vormen van communicatie. Ze filtert belangrijke informatie en zorgt ervoor dat berichten tijdig worden doorgestuurd naar de juiste personen, waardoor de efficiëntie van de communicatie binnen het bedrijf wordt bevorderd.
 • Agendabeheer: Een Secretaresse beheert de agenda van leidinggevenden en andere teamleden. Ze plannen afspraken in, coördineren vergaderingen en zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de planning.
 • Het ontvangen van gasten: Secretaresses fungeren vaak als het eerste aanspreekpunt voor gasten en klanten die het kantoor bezoeken. Ze verwelkomen bezoekers hartelijk, bieden hen de nodige begeleiding en zorgen ervoor dat ze zich welkom voelen.
 • Administratieve werkzaamheden: Secretaresses zijn verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken, zoals het bijhouden van documenten, het verwerken van facturen en het organiseren van archieven. Ze zorgen voor een gestroomlijnde werking van kantoorprocessen.
 • Inplannen, voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen: Secretaresses spelen een cruciale rol bij het organiseren van vergaderingen en het opstellen van agenda’s. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde materialen beschikbaar zijn en nemen vaak deel aan vergaderingen om notulen te maken en actiepunten vast te leggen.

Waarom een Secretaresse inhuren: voordelen en meerwaarde

Het inhuren van een Secretaresse biedt diverse voordelen en voegt aanzienlijke meerwaarde toe aan een organisatie. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen besproken:

 • Verhoogde productiviteit en efficiëntie: Door het delegeren van administratieve taken aan een Secretaresse kunnen managers en andere teamleden zich concentreren op hun kernverantwoordelijkheden. Dit leidt tot een verbeterde productiviteit doordat iedereen zijn tijd effectief kan benutten.
 • Verbeterde communicatie: Een Secretaresse fungeert als een centraal aanspreekpunt voor interne en externe communicatie. Door berichten te filteren en door te sturen naar de juiste personen, wordt de communicatie binnen de organisatie gestroomlijnd. Dit vermindert misverstanden en zorgt voor een vlotte uitwisseling van informatie.
 • Kostenbesparing: Hoewel het inhuren van een Secretaresse een investering lijkt, leidt het tot kostenbesparingen op lange termijn. Door taken efficiënter uit te voeren en de productiviteit te verhogen, kan een Secretaresse bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen en het verminderen van operationele kosten.
 • Professioneel agendabeheer: Een Secretaresse met expertise in agendabeheer kan ervoor zorgen dat afspraken en vergaderingen optimaal worden gepland, waardoor overlappingen worden vermeden en de tijd van de leidinggevenden efficiënt wordt gebruikt. Dit resulteert in een gestroomlijnde workflow en een verbeterde organisatorische structuur.

Wil je meer weten over de voordelen van het inhuren van een Executive Assistant? Bekijk dan de vacature voor een Executive Assistant bij 2ASSISTU en ontdek hoe een professionele assistent waarde kan toevoegen aan jouw team.

Kosten inhuren Secretaresse

De kosten voor het inhuren van een Secretaresse variëren afhankelijk van verschillende factoren. Als organisatie betaal je niet alleen voor de basisfunctie van een Secretaresse, maar ook voor andere relevante aspecten die de waarde en expertise van de kandidaat bepalen. Enkele van de belangrijkste factoren die de kosten beïnvloeden, zijn:

 • Werkervaring: Hoe meer ervaring een Secretaresse heeft, des te hoger kan het salaris zijn. Ervaren Secretaresses kunnen een hoger niveau van vaardigheden en professionele bekwaamheid bieden, wat zich vertaalt in een hoger loon.
 • Opleidingsniveau: Secreteresses met een hogere opleiding, zoals een diploma of certificering op het gebied van secretariële studies of administratief management, kunnen over het algemeen een hoger salaris verwachten.
 • De branche waarin de Secretaresse werkzaam is: De specifieke industrie waarin een Secretaresse werkzaam is, kan ook de salarisschaal beïnvloeden. Sectoren zoals de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of de juridische sector kunnen vaak hogere salarissen bieden vanwege de complexiteit en de vereiste expertise.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten voor het inhuren van een Secretaresse sterk kunnen variëren, niet alleen vanwege de bovengenoemde factoren, maar ook vanwege regionale verschillen, marktvraag en het specifieke takenpakket dat de functie met zich meebrengt.

Het is raadzaam om een gedegen salarisbenchmark uit te voeren en rekening te houden met de kwalificaties en ervaring die nodig zijn voor de specifieke behoeften van jouw organisatie, voordat je besluit over de vergoeding die je aanbiedt voor de positie van Secretaresse.

Vast of tijdelijk een Secretaresse inhuren

Bij het inhuren van een Secretaresse hebben organisaties verschillende opties, afhankelijk van hun behoeften en omstandigheden.

 • Vast dienstverband: Organisaties kunnen ervoor kiezen om een Secretaresse vast in dienst te nemen. Dit biedt stabiliteit en continuïteit in de ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten. Een Secretaresse in vast dienstverband kan zich volledig integreren in de bedrijfscultuur en specifieke procedures en processen leren kennen.
 • Tijdelijk dienstverband: Soms hebben organisaties behoefte aan tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes, projecten of bij het tijdelijk vervangen van personeel. In deze gevallen kunnen ze ervoor kiezen om een Secretaresse tijdelijk in te huren. Dit biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om snel in te spelen op veranderende behoeften binnen de organisatie.
 • Detacheren: Detacheringsbureaus kunnen organisaties helpen bij het vinden van gekwalificeerde Secretaresses voor zowel vaste als tijdelijke posities. Het detacheren van een Secretaresse biedt organisaties de mogelijkheid om snel toegang te krijgen tot gekwalificeerd personeel zonder langdurige wervingsprocessen.
 • Uitzenden: Uitzendbureaus kunnen ook Secretaresses leveren voor tijdelijke opdrachten of projecten. Dit biedt organisaties flexibiliteit en stelt hen in staat om personeel in te huren op basis van specifieke behoeften en tijdschema’s.

De keuze tussen het vast of tijdelijk inhuren van een Secretaresse hangt af van verschillende factoren, waaronder de behoeften van de organisatie, de beschikbaarheid van financiële middelen en de verwachte duur van de ondersteuning die nodig is. Het is belangrijk dat organisaties zorgvuldig afwegen welke optie het meest geschikt is voor hun specifieke situatie.

Uitzenden

Uitzenden is een vorm van arbeidsbemiddeling waarbij een uitzendbureau personeel ter beschikking stelt aan een opdrachtgever voor een bepaalde periode. Het uitzendbureau fungeert als werkgever van het personeel dat wordt uitgezonden naar de opdrachtgever.

Geschikte situaties voor uitzenden

Uitzenden kan in verschillende situaties voor bedrijven geschikt zijn:

 1. Tijdelijke piekperiodes: Wanneer een bedrijf te maken heeft met seizoensgebonden drukte of projecten met een beperkte duur, kan uitzenden een geschikte oplossing zijn om snel extra personeel in te schakelen.
 2. Vervanging van personeel: Bij ziekte, zwangerschapsverlof of andere vormen van verlof van vast personeel kan uitzenden helpen om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen door tijdelijke vervanging te bieden.
 3. Specifieke expertise: Soms heeft een bedrijf behoefte aan specifieke vaardigheden of expertise voor een bepaald project of opdracht. Uitzenden kan helpen bij het vinden van gekwalificeerd personeel met de benodigde kennis en ervaring.

Voordelen van uitzenden

 • Flexibiliteit: Uitzenden biedt bedrijven de flexibiliteit om snel personeel in te huren wanneer dat nodig is, zonder langdurige wervingsprocedures of contractuele verplichtingen op lange termijn.
 • Kostenbesparing: Door personeel via een uitzendbureau in te huren, kunnen bedrijven kosten besparen op werving en selectie, administratie en het beheer van personeelsgerelateerde zaken.
 • Risicobeheer: Uitzendkrachten worden formeel in dienst genomen door het uitzendbureau, waardoor het uitzendbureau verantwoordelijk is voor zaken als salarisadministratie, verzekeringen en arbeidsrechtelijke kwesties. Dit kan het risico voor de opdrachtgever verminderen.
 • Toegang tot talent: Uitzendbureaus beschikken over een breed netwerk van kandidaten, waardoor bedrijven toegang hebben tot een diverse pool van talent dat snel ingezet kan worden.

Kortom, uitzenden biedt bedrijven de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op veranderende personeelsbehoeften, terwijl tegelijkertijd kosten worden bespaard en risico’s worden beheerd.

Detacheren

Detacheren is een vorm van arbeidsbemiddeling waarbij een werknemer door een detacheringsbureau tijdelijk bij een opdrachtgever wordt geplaatst om daar werkzaamheden uit te voeren. De werknemer blijft in dienst bij het detacheringsbureau, maar wordt gedurende de detachering ingezet bij de opdrachtgever voor een afgesproken periode.

Geschikte situaties voor detacheren

Detacheren kan in verschillende situaties voor bedrijven geschikt zijn:

 1. Tijdelijke projecten: Bedrijven die te maken hebben met tijdelijke projecten of piekperiodes kunnen gebruikmaken van detachering om snel gekwalificeerd personeel in te zetten zonder langdurige contractuele verplichtingen.
 2. Specifieke expertise: Soms hebben bedrijven behoefte aan specialistische kennis of vaardigheden voor een bepaald project of opdracht. Detacheren biedt de mogelijkheid om personeel met de benodigde expertise in te huren voor de duur van het project.
 3. Vervanging van personeel: Bij tijdelijke afwezigheid van vast personeel, zoals bij ziekte, zwangerschapsverlof of sabbaticals, kan detacheren helpen om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen door tijdelijke vervanging te bieden.

Voordelen van detacheren

 • Flexibiliteit: Detacheren biedt bedrijven flexibiliteit doordat ze snel kunnen inspelen op veranderende personeelsbehoeften, zonder langdurige contractuele verplichtingen.
 • Kwaliteit van personeel: Detacheringsbureaus hebben vaak een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde professionals. Bedrijven kunnen profiteren van hoogopgeleid personeel dat door detacheringsbureaus wordt geleverd.
 • Ontzorging: Het detacheringsbureau neemt verschillende administratieve en juridische taken op zich, zoals salarisadministratie, contractbeheer en arbeidsrechtelijke zaken, waardoor de opdrachtgever wordt ontlast van deze verantwoordelijkheden.
 • Risicobeheersing: Doordat het personeel formeel in dienst blijft bij het detacheringsbureau, neemt het bureau het risico op personeelszaken en arbeidsrechtelijke kwesties op zich, waardoor de opdrachtgever minder blootgesteld wordt aan juridische risico’s.

In essentie biedt detacheren bedrijven de mogelijkheid om flexibel hooggekwalificeerd personeel in te zetten voor tijdelijke projecten of om piekperiodes op te vangen, met minimale administratieve rompslomp en juridische risico’s.

Wij kunnen organisaties helpen met het vinden van een Secretaresse voor vast of tijdelijk dienstverband. Door ons grote netwerk en sterke online aanwezigheid vinden wij snel de geschikte Secretaresse die jouw organisatie komt ondersteunen. Heb je een Secretaresse nodig voor een kortere periode? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden en kwaliteiten om te zoeken in een Secretaresse

Het vinden van de juiste secretaresse vereist een combinatie van specifieke vaardigheden en kwaliteiten die essentieel zijn voor het effectief uitvoeren van de functie. Hier zijn enkele belangrijke vaardigheden en kwaliteiten om naar te zoeken:

 • Organisatorische vaardigheden: Een uitmuntend vermogen om taken te organiseren en prioriteiten te stellen is essentieel voor een effectieve secretaresse. Ze moet in staat zijn om complexe agenda’s te beheren, deadlines te halen en zorgen voor een gestroomlijnde werkstroom.
 • Communicatieve vaardigheden: Sterke verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn cruciaal voor het onderhouden van professionele relaties en het efficiënt overbrengen van informatie. Een secretaresse moet duidelijk en bekwaam kunnen communiceren met collega’s, klanten en andere stakeholders.
 • Technologische bekwaamheid: Kennis van relevante software en technologie is een vereiste voor moderne secretaresses. Ze moeten vertrouwd zijn met programma’s zoals Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), e-mailbeheer en mogelijk CRM-systemen om efficiënt te kunnen werken en informatie te beheren.
 • Probleemoplossend vermogen: Een goede secretaresse moet beschikken over het vermogen om snel en effectief problemen op te lossen en proactief te handelen in onvoorziene situaties. Ze moet in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen en adequaat te reageren op uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Wil je meer weten over de vaardigheden en kwaliteiten die belangrijk zijn voor een secretaresse, en hoe wij kunnen helpen bij het vinden van gekwalificeerd personeel? Neem dan snel een kijkje op onze website!

Een Secretaresse inhuren via 2ASSISTU

Wil je de productiviteit van je bedrijf verhogen en kosten besparen? Overweeg dan om een Secretaresse in te huren via ons. In deze blog hebben we besproken hoe een Secretaresse van onschatbare waarde kan zijn voor jouw organisatie en waarom wij de ideale partner zijn om deze behoefte te vervullen.

Wat 2ASSISTU kan betekenen voor de doelgroep:

Wij bieden hooggekwalificeerde Secretaresses die een breed scala aan taken kunnen uitvoeren om de efficiëntie van je bedrijf te verbeteren. Of je nu op zoek bent naar tijdelijke ondersteuning tijdens drukke periodes of naar een vaste kracht voor langere termijn, Wij kunnen aan jouw specifieke behoeften voldoen.

Voordelen van 2ASSISTU:

 • Kwaliteitsservice: 2ASSISTU levert hoogwaardige Secretaresses met de juiste ervaring en vaardigheden om aan de eisen van jouw bedrijf te voldoen.
 • Flexibiliteit: Of je nu behoefte hebt aan tijdelijke of vaste ondersteuning, 2ASSISTU biedt flexibele oplossingen die aansluiten bij jouw behoeften en budget.
 • Ontzorging: Door samen te werken met 2ASSISTU hoef je je geen zorgen te maken over wervingsprocessen, administratieve rompslomp of juridische kwesties. Het bureau regelt alles voor jou, zodat jij je kunt concentreren op je kernactiviteiten.

Wil je meer weten over hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen groeien door het inhuren van een Secretaresse? Neem dan contact op via deze link en ontdek hoe we jouw organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.

 

Do we need ?

Waar kunnen wij je mee helpen?

  Gerelateerde berichten

  Everything you need to know as a Personal Assistant!

  Everything you need to know as a Personal Assistant!

  Interview with 2ASSISTU Assistant Julie Julie has been with us as a 2ASSISTU Assistant for a few months now. However, she has over 10 years of experience and knows what it takes to become a high-end Personal Assistant in a highly demanding industry. Read her top tips, do's and don'ts in her blog post below. Feel free to share your thoughts!
  Vacatures directiesecretaresse ​

  Vacatures directie secretaresse – 2ASSISTU

  De rol van directiesecretaresse is cruciaal voor het soepel functioneren van een organisatie. In deze blog gaan we dieper in op deze functie en ontdekken we waarom directiesecretaresses in toenemende mate worden gewaardeerd en gezocht binnen moderne bedrijven.  De directiesecretaresse is uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de zakelijke wereld. Ontdek waarom deze functie steeds belangrijker wordt en waarom jouw vaardigheden als directiesecretaresse zeer gewild zijn. Met de opkomst van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen verandert ook de rol van de directiesecretaresse. Leer hoe deze rol evolueert en zich aanpast aan de eisen van de moderne zakenwereld. 
  TOP