Werken als HR medewerker: Dit zijn je taken binnen de HR.

Taken HR medewerker 

Als je op zoek bent naar een baan waar geen enkele dag hetzelfde is, dan is werken als HR Medewerker wellicht iets voor jou. Het vakgebied van Human Resources biedt een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. In dit artikel zullen we de meest voorkomende taken van een HR Medewerker bespreken en uitleggen wat ze inhouden. Of je nu al werkzaam bent in HR en je kennis wilt vergroten, of als je geïnteresseerd bent in een carrière in dit boeiende vakgebied, dit artikel geeft je een goed inzicht in wat het werk van een HR Medewerker inhoudt. Taken HR medewerker.

Takenpakket HR medewerker

Het takenpakket van een HR Medewerker is uitgebreid en omvat verschillende aspecten van het personeelsbeheer. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste taken die vaak worden toegewezen aan HR Medewerkers:  

 • Werving en selectie: Een cruciale verantwoordelijkheid van een HR Medewerker is het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. Dit omvat het opstellen van vacatures, het beoordelen van cv’s, het voeren van sollicitatiegesprekken en het maken van de uiteindelijke selectie.  
 • Personeelsadministratie: HR Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van personeelsgegevens, zoals contracten, salarisadministratie, verlofregistratie en andere administratieve taken die verband houden met het personeelsbestand.  
 • Employee onboarding: Het verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een HR Medewerker. Zij zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen de organisatie en dat zij de nodige informatie en training ontvangen om succesvol te kunnen starten.  
 • Training en ontwikkeling: HR Medewerkers zijn betrokken bij het identificeren van trainingsbehoeften binnen de organisatie en het organiseren van opleidingsprogramma’s en -initiatieven om de vaardigheden en kennis van medewerkers te verbeteren.  
 • Performance management: Het beoordelen en managen van de prestaties van medewerkers is een essentiële taak binnen HR. Dit omvat het opstellen van prestatiebeoordelingen, het voeren van evaluatiegesprekken en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en groei.  
 • Employee relations: HR Medewerkers fungeren als een vertrouwenspersoon en zijn betrokken bij het oplossen van eventuele conflicten of problemen op de werkvloer. Ze zorgen ervoor dat medewerkers zich ondersteund voelen en een positieve werkomgeving ervaren.  

Dit zijn slechts enkele van de vele taken die een HR Medewerker kan uitvoeren. Het vakgebied van HR is dynamisch en evolueert voortdurend, waardoor er altijd nieuwe uitdagingen en kansen zijn. Als HR Medewerker speel je een essentiële rol in het ondersteunen van het personeelsbestand en het bijdragen aan het succes van de organisatie.  

Werken als HR Medewerker biedt een boeiende en veelzijdige loopbaan. Het takenpakket omvat verschillende aspecten van het personeelsbeheer, variërend van werving en selectie tot training en ontwikkeling, en van personeelsadministratie tot employee relations. Als je op zoek bent naar een uitdagende en bevredigende carrière waarin je met mensen werkt en een waardevolle bijdrage levert aan de organisatie, overweeg dan zeker een rol als HR Medewerker.  

Heb je nog vragen of wil je meer weten over specifieke taken binnen HR? Laat het ons weten in de reacties hieronder!  

Het schrijven van vacatures  

Het schrijven van aantrekkelijke en doeltreffende vacatureteksten is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een HR Medewerker. Het doel is om potentiële kandidaten aan te spreken en hen te overtuigen om te solliciteren naar de openstaande functie. Hieronder worden enkele stappen en overwegingen besproken die komen kijken bij het schrijven van effectieve vacatures:  

Identificeren en begrijpen van de vereisten en het profiel van de functie: Voordat je een vacaturetekst kunt schrijven, is het essentieel om een duidelijk inzicht te hebben in de vereisten, verantwoordelijkheden en het gewenste profiel van de functie. Bespreek met de betrokken managers of teamleden om een goed begrip te krijgen van wat er nodig is voor succes in de functie.  

Opstellen van aantrekkelijke en duidelijke vacatureteksten: Zorg ervoor dat de vacaturetekst aantrekkelijk en duidelijk is. Gebruik een pakkende introductie om de interesse van de lezer te wekken en beschrijf vervolgens de belangrijkste verantwoordelijkheden en vereisten van de functie. Maak gebruik van een heldere en beknopte schrijfstijl, vermijd vakjargon en wees specifiek over wat de functie inhoudt.  

Gebruik maken van geschikte zoekwoorden en taalgebruik om potentiële kandidaten aan te spreken: Om ervoor te zorgen dat de vacaturetekst goed vindbaar is voor potentiële kandidaten, is het belangrijk om relevante zoekwoorden op te nemen. Denk aan termen die kandidaten zouden gebruiken bij het zoeken naar vergelijkbare functies. Daarnaast is het raadzaam om de tekst aantrekkelijk en overtuigend te maken door gebruik te maken van een actieve schrijfstijl en het benadrukken van de voordelen en uitdagingen van de functie.  

Informatie verzamelen en verwerken over de functie, het bedrijf en de arbeidsvoorwaarden: Om een volledige en overtuigende vacaturetekst te schrijven, moet je beschikken over relevante informatie over de functie, het bedrijf en de arbeidsvoorwaarden. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de bedrijfscultuur, de missie en visie van het bedrijf en de specifieke voordelen en arbeidsvoorwaarden die worden geboden aan werknemers. Dit stelt je in staat om een nauwkeurige en aantrekkelijke beschrijving van de functie te geven.  

Het schrijven van vacatures is een belangrijke vaardigheid voor een HR Medewerker. Door het identificeren en begrijpen van de vereisten en het profiel van de functie, het opstellen van aantrekkelijke en duidelijke vacatureteksten, het gebruik maken van geschikte zoekwoorden en taalgebruik, en het verzamelen en verwerken van relevante informatie, kun je vacatures creëren die de juiste kandidaten aanspreken en aantrekken. Onthoud dat een goed geschreven vacaturetekst een cruciale eerste stap is bij het aantrekken van gekwalificeerde sollicitanten.  

Werving en selectie 

Het werven en selecteren van geschikte kandidaten is een belangrijke verantwoordelijkheid van een HR Medewerker. Deze functie omvat verschillende stappen en processen om ervoor te zorgen dat de organisatie gekwalificeerde en geschikte professionals aantrekt. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van werving en selectie besproken:  

 • Identificeren van personeelsbehoeften en vacatures binnen de organisatie: Als HR Medewerker is het jouw taak om samen te werken met managers en andere belanghebbenden om de personeelsbehoeften van de organisatie te identificeren. Dit omvat het begrijpen van de huidige en toekomstige functievereisten en het bepalen van het gewenste profiel van kandidaten.  
 • Opstellen en plaatsen van vacatures op relevante platforms en kanalen: Na het identificeren van de vacatures, is het aan de HR Medewerker om aantrekkelijke vacatureteksten op te stellen. Deze teksten moeten de functieomschrijving, vereisten, verantwoordelijkheden en andere relevante informatie bevatten. Vervolgens worden de vacatures geplaatst op geschikte platforms, zoals de website van de organisatie, vacaturebanken en sociale mediakanalen.  
 • Selecteren van geschikte kandidaten op basis van CV-beoordelingen: Als reactie op de geplaatste vacatures ontvangt de HR Medewerker sollicitaties en CV’s van potentiële kandidaten. Het is jouw taak om deze CV’s zorgvuldig te beoordelen en de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen op basis van de gestelde vereisten en criteria. Door middel van een objectieve screening kun je potentiële kandidaten selecteren voor verdere evaluatie.  
 • Voeren van sollicitatiegesprekken en evalueren van kandidaten: Na het selectieproces op basis van CV-beoordelingen, is het tijd om sollicitatiegesprekken te voeren met de geselecteerde kandidaten. Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden, ervaringen, motivatie en persoonlijkheid van de kandidaten. Tijdens deze gesprekken kun je de geschiktheid van de kandidaten verder evalueren.  
 • Controleren van referenties en achtergrondinformatie van potentiële werknemers: Om de geloofwaardigheid en geschiktheid van potentiële werknemers te waarborgen, is het belangrijk om referenties en achtergrondinformatie te controleren. Dit omvat het benaderen van de opgegeven referenties en het uitvoeren van achtergrondcontroles, zoals het verifiëren van werkervaring, opleiding en andere relevante gegevens.  

Werving en selectie is een cruciale functie binnen HR, aangezien het zorgt voor het aantrekken van gekwalificeerde kandidaten die passen bij de behoeften en cultuur van de organisatie. Als je geïnteresseerd bent in een HR-vacature, kun je meer informatie vinden op onze website HR-vacature.  

HR-systemen up to-date houden 

Het up-to-date houden van HR-systemen is een essentiële taak voor een HR Medewerker. Deze functie omvat het beheren, bijwerken en gebruiken van HR-informatiesystemen om ervoor te zorgen dat personeelsgegevens nauwkeurig en actueel zijn. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van het up-to-date houden van HR-systemen besproken:  

Beheren en bijwerken van het HR-informatiesysteem: Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheren van het HR-informatiesysteem van de organisatie. Dit omvat het zorgen voor een goede structuur en organisatie van het systeem, het instellen van de juiste toegangsrechten voor gebruikers en het waarborgen van de databeveiliging en privacy.  

Zorgen voor de juiste registratie van personeelsgegevens: Een belangrijk onderdeel van het up-to-date houden van HR-systemen is ervoor zorgen dat de personeelsgegevens correct en volledig worden geregistreerd. Dit omvat het bijhouden van persoonlijke gegevens van medewerkers, zoals contactinformatie, contractinformatie, loon- en salarisgegevens, verlofregistratie en prestatiebeoordelingen.  

Verwerken van mutaties: Naast het registreren van gegevens, is het ook jouw verantwoordelijkheid om mutaties in het HR-systeem te verwerken. Dit omvat het bijwerken van gegevens bij nieuwe medewerkers, wijzigingen in salaris, functieveranderingen, veranderingen in contractuele afspraken, en andere relevante wijzigingen in de personeelsinformatie.  

Genereren van rapportages en overzichten: Het HR-systeem biedt waardevolle gegevens die kunnen worden gebruikt voor rapportage- en analytische doeleinden. Als HR Medewerker is het jouw taak om rapportages en overzichten te genereren op basis van HR-gegevens. Dit kan betrekking hebben op personeelsstatistieken, verzuimcijfers, training en ontwikkeling, en andere HR-gerelateerde informatie die nodig is voor besluitvorming en strategische planning.  

Het up-to-date houden van HR-systemen zorgt ervoor dat de HR-afdeling toegang heeft tot actuele en betrouwbare personeelsgegevens. Dit ondersteunt niet alleen de dagelijkse HR-processen, maar biedt ook waardevolle informatie voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het voldoen aan wettelijke vereisten.  

Personeelsbeheer 

Personeelsbeheer is een belangrijke taak binnen HR en omvat verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot het ondersteunen en beheren van medewerkers. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van personeelsbeheer besproken:  

 • Ondersteunen van medewerkers bij HR-gerelateerde vragen en verzoeken: Als HR Medewerker speel je een belangrijke rol in het ondersteunen van medewerkers bij HR-gerelateerde vragen en verzoeken. Dit kan betrekking hebben op onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, salaris, personeelsbeleid en andere HR-gerelateerde kwesties. Je biedt begeleiding, verduidelijking en oplossingen aan medewerkers om hen te ondersteunen bij hun werkgerelateerde behoeften.  
 • Bijhouden van verlof- en verzuimregistratie en coördinatie van verlofaanvragen: Het bijhouden van verlof- en verzuimregistratie is een belangrijk aspect van personeelsbeheer. Als HR Medewerker zorg je ervoor dat verlofaanvragen worden geregistreerd, gecontroleerd en goedgekeurd volgens het geldende verlofbeleid. Je coördineert de afwezigheid van medewerkers en bewaakt het verzuim, waarbij je passende stappen onderneemt om verzuim te beheren en te verminderen.  
 • Beheren van personeelsdossiers en waarborgen van vertrouwelijkheid van gegevens: Het beheren van personeelsdossiers is een vertrouwelijke en belangrijke verantwoordelijkheid. Als HR Medewerker zorg je ervoor dat personeelsdossiers nauwkeurig en up-to-date zijn. Dit omvat het verzamelen, organiseren en opslaan van documenten en informatie met betrekking tot medewerkers, zoals contracten, identificatiedocumenten, prestatiebeoordelingen en andere relevante documenten. Je waarborgt de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens.  
 • Monitoren van prestaties en ontwikkeling van medewerkers en faciliteren van evaluatiegesprekken: Een ander belangrijk aspect van personeelsbeheer is het monitoren van de prestaties en ontwikkeling van medewerkers. Dit omvat het vaststellen van prestatiedoelen, het verzamelen van feedback, het beoordelen van de prestaties en het faciliteren van evaluatiegesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden. Je biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van medewerkers, identificeert trainingsbehoeften en stimuleert loopbaanontwikkeling.  

Personeelsbeheer is van vitaal belang om een positieve werkomgeving te creëren en ervoor te zorgen dat medewerkers goed worden ondersteund in hun werk. Als je meer wilt weten over HR-professionals en hun rol in personeelsbeheer, kun je ook de onze pagina’s bekijken. 

Opstellen, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten   

Het opstellen, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten is een belangrijke taak binnen HR. Deze functie omvat het zorgvuldig afhandelen van de juridische aspecten van het werknemerscontract. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van het opstellen, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten besproken:  

Taken HR medewerker. Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe medewerkers. Hierbij dien je rekening te houden met de wettelijke vereisten en het interne beleid van de organisatie. Een arbeidsovereenkomst omvat onder andere de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden, werktijden, salaris en andere relevante bepalingen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  

Gedurende de loopbaan van een medewerker kunnen er wijzigingen optreden in functie, salaris of arbeidsvoorwaarden. Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het aanpassen van bestaande arbeidsovereenkomsten om deze wijzigingen te weerspiegelen. Dit omvat het identificeren van de wijzigingen, het opstellen van addenda of gewijzigde contracten en het communiceren van deze aanpassingen aan de betrokken medewerkers.  

Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals einde van een tijdelijk contract, ontslag of andere omstandigheden. Als HR Medewerker dien je de wettelijke procedures en interne richtlijnen te volgen bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Dit omvat het voorbereiden van de benodigde documenten, het voeren van gesprekken met betrokken medewerkers, het afhandelen van eventuele opzegtermijnen en het verzorgen van de administratieve afhandeling.  

Het opstellen, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten vereist zorgvuldigheid, kennis van wet- en regelgeving en aandacht voor detail. Door ervoor te zorgen dat arbeidsovereenkomsten correct worden opgesteld, aangepast en beëindigd, draag je bij aan een heldere en rechtvaardige arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer.  

Training en ontwikkeling 

Training en ontwikkeling vormen een cruciaal onderdeel van het HR-werkgebied. Deze functie richt zich op het identificeren van trainingsbehoeften en het faciliteren van de groei en ontwikkeling van medewerkers. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van training en ontwikkeling besproken:  

 • Identificeren van trainingsbehoeften binnen de organisatie: Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het identificeren van trainingsbehoeften binnen de organisatie. Dit houdt in dat je de vaardigheden, kennis en competenties van medewerkers evalueert en bepaalt welke gebieden verbetering of versterking nodig hebben. Je kunt deze informatie verzamelen via prestatiebeoordelingen, feedback van leidinggevenden, individuele gesprekken en andere evaluatiemethoden.  
 • Coördineren van interne en externe trainingen en workshops: Een belangrijke taak van een HR Medewerker is het coördineren van trainingen en workshops. Dit omvat het selecteren van geschikte training aanbieders, het plannen van trainingsdata en -locaties, het communiceren van trainingsmogelijkheden aan medewerkers en het beheren van de trainingsregistratie. Je zorgt ervoor dat medewerkers toegang hebben tot relevante trainingen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren.  
 • Bijhouden van trainingen en zorgen voor de juiste registratie van behaalde certificaten: Het bijhouden van trainingen is essentieel om de ontwikkeling van medewerkers te documenteren. Als HR Medewerker zorg je voor de juiste registratie van deelgenomen trainingen en behaalde certificaten. Dit omvat het bijhouden van een trainingsdatabase, het verzamelen van bewijs van deelname en het vastleggen van behaalde certificaten. Deze informatie kan van waarde zijn bij het evalueren van de ontwikkeling van medewerkers en het identificeren van verdere ontwikkelingsmogelijkheden.  
 • Ondersteunen van medewerkers bij loopbaanontwikkeling en het opstellen van ontwikkelingsplannen: Als HR Medewerker speel je een actieve rol bij het ondersteunen van medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling. Je biedt begeleiding en advies over mogelijke carrièrepaden, helpt bij het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en assisteert bij het opstellen van ontwikkelingsplannen. Door medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling draag je bij aan hun betrokkenheid en groei binnen de organisatie.  

Voor meer informatie over de rol van een personal assistant in Amsterdam lees je meer op onze website Personal Assistant Amsterdam. 

Salarisadministratie 

De functie van salarisadministratie is verantwoordelijk voor het nauwkeurig beheren en verwerken van salarisgerelateerde gegevens binnen een organisatie. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van salarisadministratie besproken:  

 • Verzamelen en verwerken van gegevens voor de salarisadministratie: Als HR Medewerker in de salarisadministratie ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens die nodig zijn voor het berekenen van salarissen. Dit omvat het verzamelen van gegevens zoals gewerkte uren, bonussen, toeslagen, vergoedingen en eventuele inhoudingen. Je zorgt ervoor dat alle gegevens accuraat en volledig worden vastgelegd in het salarissysteem.  
 • Controleren van salarisberekeningen en zorgen voor tijdige betaling van salarissen: Een belangrijke taak is het controleren van de salarisberekeningen om ervoor te zorgen dat ze correct en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn. Dit omvat het verifiëren van de juistheid van looncomponenten, belastingen, premies en eventuele inhoudingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het tijdig verwerken en betalen van de salarissen aan de medewerkers.  
 • Bijhouden van wijzigingen in belastingen, sociale premies en andere relevante wet- en regelgeving: De salarisadministratie vereist voortdurende kennis van en inzicht in belastingen, sociale premies en andere relevante wet- en regelgeving met betrekking tot salarisverwerking. Als HR Medewerker dien je wijzigingen in deze wetgeving bij te houden en ervoor te zorgen dat de salarisadministratie hieraan voldoet. Je past de salarisberekeningen en -processen aan om te voldoen aan de meest recente regelgeving.  

Het correct beheren van de salarisadministratie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat medewerkers tijdig en nauwkeurig worden betaald, en dat de organisatie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van salarisverwerking. Door de gegevens zorgvuldig te verzamelen, salarisberekeningen te controleren en op de hoogte te blijven van de relevante wet- en regelgeving, draag je bij aan een effectieve en efficiënte salarisadministratie binnen de organisatie.  

Arbeidsrelaties  

De functie van arbeidsrelaties richt zich op het beheren en onderhouden van de relatie tussen werkgever en werknemer binnen een organisatie. Hieronder worden de belangrijkste taken binnen de functie van arbeidsrelaties besproken:  

 • Beheren van arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer: Als HR Medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van gezonde arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer. Dit omvat het creëren van een positieve werkomgeving, het bevorderen van open communicatie en het opbouwen van vertrouwen. Je ondersteunt medewerkers bij hun vragen en verzoeken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en bedrijfsbeleid.  
 • Beantwoorden van vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en bedrijfsbeleid: Een belangrijk aspect van de functie is het verstrekken van informatie en advies aan medewerkers over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrechtelijke kwesties en bedrijfsbeleid. Je fungeert als het aanspreekpunt voor medewerkers en beantwoordt hun vragen, verduidelijkt beleidsregels en biedt begeleiding bij het interpreteren van arbeidsgerelateerde documenten.  
 • Mediatie en oplossen van conflicten tussen medewerkers: Binnen arbeidsrelaties kunnen er conflicten en geschillen ontstaan tussen medewerkers. Als HR Medewerker speel je een rol in het bemiddelen en oplossen van dergelijke conflicten. Je luistert naar beide partijen, probeert de kern van het probleem te begrijpen en begeleidt de betrokkenen bij het vinden van een oplossing. In sommige gevallen kan dit het faciliteren van formele mediatieprocessen of het inschakelen van andere relevante partijen om te helpen bij de conflictbeslechting omvatten.  
 • Adviseren van het management over HR-kwesties en -beleid: Als HR Medewerker fungeer je als een adviseur voor het managementteam met betrekking tot HR-kwesties en -beleid. Je kunt betrokken worden bij het opstellen of herzien van HR-gerelateerde beleidsdocumenten, het identificeren van trends en uitdagingen binnen arbeidsrelaties, en het adviseren van het management over mogelijke oplossingen en strategieën.  

 

Het effectief beheren van arbeidsrelaties is van essentieel belang om een positieve werkomgeving te creëren, de betrokkenheid van medewerkers te bevorderen en het risico op arbeidsconflicten te verminderen. Door het beantwoorden van vragen, het faciliteren van conflictoplossing en het adviseren van het management draag je bij aan het opbouwen van gezonde en constructieve arbeidsrelaties binnen de organisatie.  

Werken als HR medewerker bij 2ASSISTU 

Wij zijn een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardige assistentie- en ondersteuningsdiensten aan bedrijven en organisaties. We bieden een breed scala aan oplossingen op het gebied van HR, waaronder werving en selectie, personeelsbeheer, salarisadministratie, training en ontwikkeling, en arbeidsrelaties. Met onze expertise en ervaring helpen we bedrijven om hun HR-processen efficiënter en effectiever te maken.  

Wat wij voor de doelgroep kunnen betekenen: Voor HR-medewerkers die graag willen werken via 2ASSISTU, bieden wij een dynamische en uitdagende werkomgeving. Als HR-medewerker via 2ASSISTU krijg je de mogelijkheid om te werken met diverse klanten en projecten, waarbij je je vaardigheden en kennis op het gebied van HR kunt uitbreiden en ontwikkelen. Je zult samenwerken met een team van professionals en experts op het gebied van HR, waardoor je de kans krijgt om te leren en te groeien in je carrière.  

Voordelen werken via 2ASSISTU: Er zijn verschillende voordelen verbonden aan werken via 2ASSISTU als HR-medewerker. Ten eerste biedt het bedrijf een stimulerende werkomgeving waarin je wordt uitgedaagd om je vaardigheden te verbeteren en je expertise te vergroten. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om te werken met diverse klanten en projecten, waardoor je waardevolle ervaring kunt opdoen en je netwerk kunt uitbreiden. Wij hechten ook veel waarde aan een goede werk-privébalans en biedt flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken. Wil je meer weten over werken als HR-medewerker via 2ASSISTU? Neem dan contact met ons op. Zo kun je meer informatie krijgen over vacatures, sollicitatieprocedures en andere relevante informatie.  

Berthe van der Peet

Do we need ?

Waar kunnen wij je mee helpen?

  Gerelateerde berichten

  Wat verdient een secretaresse

  Wat verdient een secretaresse

  Als secretaresse ben jij een spin in het web. Jij bent dé onmisbare schakel binnen een organisatie. Door jou kunnen anderen nog beter presteren, jij zorgt namelijk voor structuur en dat alles op rolletjes loopt. Van nature houd je ervan om structuur aan te brengen en taken uit handen te nemen. Vaak ziet een organisatie jou als het belangrijkste eerste aanspreekpunt. Je bent dan ook gastvrij, representatief en brengt een hoop positieve energie met je mee.
  Interview met Interim Assistant Liesbeth

  Interview met interim Assistant Liesbeth

  Liesbeth heeft na 14 jaar de keuze gemaakt om als ZZP-er aan de slag te gaan. In deze blog lees je Liesbeth haar ervaringen en hoe het haar is bevallen om van vast dienstverband naar Interim te gaan.
  TOP